Od početka rada Puratehnik aktivno radi na primjeni novih materijala i rješenja u
građevinarstvu, primjenom sistemskih rješenja u odvodnji i tretmanu otpadnih
voda.

Ovaj web sajt je informativnog karaktera sa prikazanim određenim grupama
proizvoda iz oblasti odvodnje i tretmana voda. Na ovom web sajtu zainteresovani
klijenti će imaće osnovne informacije o našim proizvodima.

Za šire informacije, budite slobodni da nas kontaktirate ili posjetite web sajtove naših partnera.

U sklopu uobičajne saradnje sa našim klijentima pored opreme nudimo:

  • Tehničku podršku, savjete naših profesionalaca;
  • Hidraulični proračun;
  • Odabir opreme na osnovu proračuna;
  • Savjete za ugradnju i održavanje;
  • Tehničke crteže, opis proizvoda, tehničku dokumentaciju.